Patershol - Hotel Harmony Gent

Kort samengevat

  • Grootte: 4.5ha
  • Aantal inwoners: 500
  • Geschiedenis: Oorspronkelijk een grafelijk militair gebied .Onder invloed van het Gravensteen( gebouwd in de 12e eeuw) waren de bewoners van het Patershol achtereenvolgens ambachtslui, magistraten en textielarbeiders. Nu is het een nostalgische plek met tal van restaurants en één hotel.
  • Belangrijkst kenmerk: één van de oudste wijken van Gent die zijn middeleeuws stratenpatroon met nauwe kronkelende steegjes heeft behouden.

Naam

Het Patershol dankt zijn opmerkelijke naam aan de paters van de Geschoeide Karmelieten (een bedelorde onstaan in het Midden-Oosten), die aan het einde van de dertiende eeuw de abdij van Cambron in de Lange Steenstraat verwierven. Het complex groeide uit tot het Caermersklooster, dat tussen 1658 en 1661 een nieuwe ziekenzaal kreeg boven de Plotersgracht . De toegang tot het water uit de gracht werd door de bouw van de nieuwe vleugel afgesneden voor de bewoners van de wijk. Maar de paters vonden er iets op: onder het nieuwe gebouw lieten ze een overwelfde gang bouwen naar de gracht.

Nu nog kan je in de Trommelstraat het toegangspoortje naar de donkere gang zien, die in de volksmond de benaming "Paeters-hol" kreeg.

Geschiedenis

De geschiedenis van het patershol is verbonden met het Gravensteen ( gebouwd in de 12e eeuw). Nadat de burcht in 1353 zijn functie als militaire vesting verloor, nam de Raad van Vlaanderen, het toenmalige Hoogste Gerechtshof, zijn intrek.

In het Patershol maakten stalknechten en ambachtslieden( o.a. leerbewerkers die voor het looiproces gebruik maakten van de talloze grachten in de buurt), die werkten in dienst van de graaf, snel plaatst voor magistraten, advocaten en procureurs.

De houten huisjes gingen tegen de vlakte en werden vervangen door luxueuze bakstenen huizen.

Toen de magistratuur het Gravensteen aan het einde van de achttiende eeuw verliet, braken er voor het Patershol donkere tijden aan. De industriële revolutie had de stad in zijn greep.

Het Gravensteen veranderde in een textielfabriek en honderden arbeiders zochten een onderkomen in de nabijgelegen wijken.

Ingesloten gronden werden bebouwd wat leidde tot een enorme verdichting van het stadsweefsel. Beluiken werden aangelegd en grote woningen opgedeeld in smalle wooneenheden en meerkamer woningen om zo veel mogelijk gezinnen onderdak te bieden. Gents voornaamste wijk devalueerde in geen tijd van patriciersbuurt tot een grauwe arbeidersbuurt.

Na het vertrek van de textielfabriek uit het Gravensteen, eind negentiende eeuw, raakte het Patershol verder in verval.

De meeste Gentenaars meden de wijk met de kwalijke reputatie, en het Patershol werd een getto voor sociaal minderbedeelden. Het aantal kroegen, logementhuizen en bordelen swingde op een bepaald moment zo de pan uit dat het stadsbestuur ingreep. Het aantal bewoners per huis werd beperkt en hogere taksen moesten het nachtleven aan banden leggen. Maar aan het verval van de wijk deed de lokale overheid niets.

Onder impuls van de nabijgelegen Koninklijke academie voor Schone Kunsten evolueerde de wijk in de jaren zestig tot een bruisende smeltkroes van studenten en artiesten, die onder meer in het Pandhof, een overblijfsel van het Karmelietenklooster, onderdak vonden.

Eind de jaren zeventig trekt de wijk, juist door het behoud van het middeleeuwse karakter steeds meer artiesten en eigenzinnige Gentenaars aan, met in hun kielzog de eerste restaurantuitbaters.

Zo evolueerde de buurt opnieuw tot een van de aantrekkelijkste woonbuurten van Gent.

Restaurants

De heerlijke geuren die je in de nauwe straatjes tegemoet waaien, doen je zo het water in de mond krijgen. Het Patershol in niet voor niets het culinaire hart van Gent. Restaurants op maat van ieders budget serveren er de lekkerste gerechten uit alle hoeken van de wereld.

http://www.patershol.be/

 


print this page Print this Page

Hotel Harmony - Kraanlei 37 - 9000 GENT - Tel. 0032 9 324 26 80 - Email: info@hotel-harmony.be
© 2009 - 2015 Webdesign by Attractive-Design | Webmanager

Facebook

Twitter

Google Plus